Kurs doradcy podatkowego - przygotowanie do egzaminu państwowego

Miejsce Poznań
Termin 2015-10-03 - 2015-12-20
Prowadzący Zespół ekspertów, praktyków Akademii Rachunkowości Compartners
Czas trwania 126 godzin
Kod DPP151003
Cena Cena 2990 PLN

FORMULARZ DO POBRANIA:

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego organizowanego przez Ministerstwo Finansów. Jest to przygotowanie zarówno do części pisemnej i ustnej egzaminu.

W ramach tego kursu bazujemy na aktualnym wykazie pytań i zadań egzaminacyjnych uchwalonym przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do spraw Doradztwa Podatkowego (Uchwała Nr 1/VI/2015 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr 14/V/2014 z dnia 13 maja 2014 r.).

Uczestnikom zapewniamy:
wszystkie potrzebne do nauki materiały szkoleniowe: ustawy, rozporządzenia, kazusy, pytania testowe, pytania otwarte i materiały autorskie.

Na zakończenie kursu otrzymują Państwo certyfikat ukończenia kursu wydany na druku Akademii Rachunkowości Compartners wzór certyfikatu ARC i zaświadczenie o ukończeniu kursu na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej wzór zaświadczenia MEN ( na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Nr 1113K.

 

Program kursu

1.       Źródła prawa  i wykładnia prawa

2.       Analiza podatkowa

3.       Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego

4.       Materialne prawo podatkowe

 • Interpretacja przepisów prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen  transakcyjnych
 • Zobowiązania podatkowe
 • Tajemnica skarbowa
 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek tonażowy
 • Podatek akcyzowy
 • Podatek od gier
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Podatek od nieruchomości
 • Podatek od środków transportowych
 • Podatek rolny i podatek leśny
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych
 • Podatek od spadków i darowizn
 • Opłata skarbowa i inne opłaty lokalne

5.       Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji

I.        Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi

 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Postępowanie podatkowe
 • Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa
 • Wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe
 • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 • Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

II.      Postępowanie egzekucyjne w administracji

6.       Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne

7.       Prawo dewizowe

8.       Prawo karno – skarbowe

9.       Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa

 •  Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej
 •  Kontrola skarbowa

10.   Rachunkowość

11.   Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

12.   Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa

13.   Zadania egzaminacyjne  ( kazusy)


Zespół ekspertów, praktyków Akademii Rachunkowości Compartners
Na zajęcia zapraszamy w soboty i niedziele w godz. 09:00 - 16:45

Daty zjazdów:
3-4 październik 2015
17-18 październik 2015
7-8 listopad 2015
21-22 listopad 2015
5-6 grudzień 2015
19-20 grudzień 2015

Koszt uczestnictwa w kursie dla:
- jednej osoby - 2990 PLN netto ( 2990 PLN brutto)
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy - cena do negocjacji

Cena kursu obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia kursu.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego zaproszenia na kurs.
W tytule przelewu prosimy umieścić: kod i termin kursu oraz imię i nazwisko uczestnika.

Miejsce zajęć:
Zajęcia odbędą się w centrum miasta. Szczegóły organizacyjne, w tym lokalizacja sali szkoleniowej zostaną Państwu przekazane wraz z oficjalnym zaproszeniem.

Warunki rezygnacji:
Anulowanie zgłoszenia w formie pisemnej nie później niż 7 dni przez rozpoczęciem kursu nie powoduje naliczenia kosztów organizacji. W przypadku rezygnacji po tym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Akademii Rachunkowości Compartners. Nieobecność na rozpoczęciu kursu nie jest jednoznaczne z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Kontakt:
tel. 22 100 40 81, fax. 22 623 83 29
e-mail: kursy@arcompartners.pl


Regulamin
Pozostałe kursy
z kategorii Doradca podatkowy - Poznań


  Aktualnie brak innej ofery