Kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego / Doradca Podatkowy

Miejsce Poznań
Termin 2015-10-03 - 2015-12-20
Prowadzący Zespół ekspertów, praktyków Akademii Rachunkowości Compartners
Czas trwania 126 godzin
Kod DPP151003
Cena Cena 2990 PLN

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego organizowanego przez Ministerstwo Finansów. Jest to przygotowanie zarówno do części pisemnej i ustnej egzaminu.

W ramach tego kursu bazujemy na aktualnym wykazie pytań i zadań egzaminacyjnych uchwalonym przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do spraw Doradztwa Podatkowego (Uchwała Nr 1/VI/2015 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniającej uchwałę Nr 14/V/2014 z dnia 13 maja 2014 r.).

Uczestnikom zapewniamy:
wszystkie potrzebne do nauki materiały szkoleniowe: ustawy, rozporządzenia, kazusy, pytania testowe, pytania otwarte i materiały autorskie.

Na zakończenie kursu otrzymują Państwo certyfikat ukończenia kursu wydany na druku Akademii Rachunkowości Compartners wzór certyfikatu ARC i zaświadczenie o ukończeniu kursu na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej wzór zaświadczenia MEN ( na podstawie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Nr 1113K.


PROGRAM KURSU

 

 1. Źródła prawa  i wykładnia prawa.
 2. Analiza podatkowa.
 3. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego.
 4. Materialne prawo podatkowe.
  • Interpretacja przepisów prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych.
  • Zobowiązania podatkowe.
  • Tajemnica skarbowa.
  • Podatek od towarów i usług.
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych.
  • Podatek dochodowy od osób prawnych.
  • Podatek tonażowy.
  • Podatek akcyzowy.
  • Podatek od gier.
  • Podatki i opłaty lokalne.
  • Podatek od nieruchomości.
  • Podatek od środków transportowych.
  • Podatek rolny i podatek leśny.
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych.
  • Podatek od spadków i darowizn.
  • Opłata skarbowa i inne opłaty lokalne.
 5. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
  • Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi.
   • Kodeks postępowania administracyjnego .
   • Postępowanie podatkowe.
   • Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa.
   • Wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe.
   • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
   • Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
  • Postępowanie egzekucyjne w administracji.
 6. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne.
 7. Prawo dewizowe.
 8. Prawo karno – skarbowe.
 9. Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa.
  • Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej.
  • Kontrola skarbowa.
 10. Rachunkowość.
 11. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 12. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa.
 13. Zadania egzaminacyjne  (kazusy).

Zespół ekspertów, praktyków Akademii Rachunkowości Compartners
Na zajęcia zapraszamy w soboty i niedziele w godz. 09:00 - 16:45

Daty zjazdów:
3-4 październik 2015
17-18 październik 2015
7-8 listopad 2015
21-22 listopad 2015
5-6 grudzień 2015
19-20 grudzień 2015

Koszt uczestnictwa w kursie dla:
- jednej osoby - 2990 PLN netto ( 2990 PLN brutto)
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy - cena do negocjacji

Cena kursu obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia kursu.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego zaproszenia na kurs.
W tytule przelewu prosimy umieścić: kod i termin kursu oraz imię i nazwisko uczestnika.

Miejsce zajęć:
Zajęcia odbędą się w centrum miasta. Szczegóły organizacyjne, w tym lokalizacja sali szkoleniowej zostaną Państwu przekazane wraz z oficjalnym zaproszeniem.

Warunki rezygnacji:
Anulowanie zgłoszenia w formie pisemnej nie później niż 7 dni przez rozpoczęciem kursu nie powoduje naliczenia kosztów organizacji. W przypadku rezygnacji po tym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Akademii Rachunkowości Compartners. Nieobecność na rozpoczęciu kursu nie jest jednoznaczne z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Kontakt:
tel. 22 100 40 81, fax. 22 623 83 29
e-mail: kursy@arcompartners.pl


Regulamin
Inne terminy tego kursu:


  Aktualnie brak innej ofery
Pozostałe kursy
z kategorii Doradca podatkowy - Poznań


  Aktualnie brak innej ofery
ARC