INTRASTAT 2016 w praktyce

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Termin zgłoszeń
Cena

Katowice
2016-02-03
Joanna Szymańska
6 godzin
INTK160203
2016-01-27
Cena 590 PLN

.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

1. System INTRASTAT

 • podstawowe pojęcia związane z tematyką
 • zasady INTRASTAT
 • regulacje prawne i ich właściwa interpretacja

2. Obowiązek sprawozdawczości prowadzonej wymiany towarów z krajami Unii Europejskiej

 • cel i zasady
 • podstawy  prawne
 • osoby zobowiązane do zgłoszenia INTRASTAT
 • wysokość progów statystycznych
 • upoważnienia dla osób trzecich

3. Nomenklatura Scalona (CN)

 • zasady klasyfikowania towarów
 • zmiany w Nomenklaturze Scalonej

4. Deklaracje INTRASTAT

 • właściwość organów celnych
 • tryb i terminy składania deklaracji
 • wzór deklaracji
 • zasady wypełniania deklaracji
 • taryfikacja towarów
 • kalkulacja kosztów dodatkowych
 • zgłoszenie zerowe

5. Korygowanie deklaracji INTRASTAT

 • podstawowe zasady
 • zmiana danych
 • anulowanie pozycji towarowych
 • zwolnienie z korekty

6. Uproszczone deklarowanie niektórych rodzajów obrotów

 

7. System upomnień

 • wezwania
 • upomnienia
 • kary

8. Planowane zmiany w systemie INTRASTAT

 • zmiana docelowa
 • działania zmierzające do osiągnięcia planowanych zmian

9. Analiza przypadków   i  praktyczne wypełnianie dokumentacji na wielu przykładach


Joanna Szymańska

Licencjonowany doradca podatkowy, wieloletni wykładowca, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, prawa. Absolwentka kilku uczelni oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego , międzynarodowych strategii podatkowych, rewizji finansowej. Właścicielka dużej kancelarii prawno- podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.
Obszary specjalizacji:
• Rachunkowość i finanse
• Podatki
• Ubezpieczenia
• Problematyka kadrowa
• Prawo gospodarcze
• Prowadzenie przedsiębiorstw
• Zagadnienia międzynarodowe w podatkach i rachunkowości

Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla:
- jednej osoby - 590 PLN (VAT zw.)
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy - cena do negocjacji

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego zaproszenia na szkolenie.
W tytule przelewu prosimy umieścić: kod i termin szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.

Miejsce zajęć:
Zajęcia odbędą się w centrum miasta. W momencie potwierdzenia szkolenia szczegóły organizacyjne, w tym lokalizacja sali szkoleniowej, zostaną Państwu przekazane wraz z zaproszeniem pocztą elektroniczną.

Warunki rezygnacji:
Anulowanie zgłoszenia w formie pisemnej nie później niż 7 dni przez rozpoczęciem szkolenia nie powoduje naliczenia kosztów organizacji. W przypadku rezygnacji po tym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Akademii Rachunkowości Compartners. Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Kontakt:
tel. 22 100 40 37, fax. 22 623 83 29
e-mail: szkolenia@arcompartners.pl


Jesteśmy Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 1113 K


Regulamin
Pozostałe szkolenia
z kategorii