Faktury VAT w 2014 roku

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Cena

Poznań
2013-12-11
Sławomir Śnigucki
6 godzin
FVTP131211
Cena 549 PLN

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie zagadnienia dokumentowania czynności opodatkowanych VAT od 1 stycznia 2014r. oraz na przełomie 2013/2014r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych z dniem 1 października 2013r., a także zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r. głównie w zakresie:
• momentu powstania obowiązku podatkowego
• określenia podstawy opodatkowania
• odliczania podatku naliczonego

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

I. Fakturowanie

 1. Czynności opodatkowane VAT i nie podlegające opodatkowaniu
 2. Świadczenia kompleksowe
 3. Nieodpłatne dostawy towarów/świadczenia usług
 4. Faktura – definicja, zakres stosowania polskiej ustawy o VAT
 5. Zasady wystawiania faktur – obowiązek czy możliwość, podmioty uprawnione
 6. Faktura elementy obligatoryjne/fakultatywne faktury
 7. Stawki VAT – zmiany w wysokości stawek oraz zasad stosowania stawek preferencyjnych (w tym: transakcje wewnątrzwspólnotowe, eksport towarów,   dostawa towarów używanych oraz dostawa terenów niezabudowanych 
 8. Faktury, a kasy rejestrujące
 9. Faktury – termin wystawiania, skutek nowych zasad określania momentu powstania obowiązku podatkowego (w tym: zaliczki)
 10. Faktury elektroniczne
 11. Refaktury 
 12. Faktury korygujące- rabaty, zwroty, rabaty zbiorcze
 13. Noty korygujące
 14. Duplikaty
 15. Fakturowanie czynności dokonanych (uznanych za dokonane) za granicą
 16. Fakturowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych (WDT, WNT, import usług)
 17. Faktury w transakcjach trójstronnych
 18. Faktury, a prawo do odliczenia VAT
 19. Faktury bez prawa do odliczenia
 20. Faktury a Kodeks karny skarbowy.
 21. Rozliczanie faktur w deklaracjach podatkowych/informacjach podsumowujących
 22. Szczególne rozliczanie podatku należnego/naliczonego dotyczące:
 • tzw. małego podatnika
 • ulgi za „złe” długi

 

II. Wybrane sporne kwestie podatkowe – przykładowe orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych.

 

III. Pytania i odpowiedzi.


Sławomir Śnigucki
prawnik – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, oczekuje na ślubowanie na doradcę podatkowego Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kwestiach podatkowych, zdobyte m.in. w trakcie pracy w organach podatkowych: izbach skarbowych ( w latach 1997- 2004) oraz w urzędzie skarbowym właściwym dla zagranicznych i „dużych” podatników polskich (w latach 2004 – 2011) - początkowo jako koordynator komórki ds. interpretacji VAT, a później jako lider zespołu ds. wymiany informacji o transakcjach wewnątrzwspólnotowych (VIES – VAT information exchange system). W ramach programu unijnego FISCALIS, wielokrotny uczestnik cyklicznych międzynarodowych spotkań pracowników administracji podatkowych państw Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla:
- jednej osoby - 549 PLN
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy - cena do negocjacji

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego zaproszenia na szkolenie.
W tytule przelewu prosimy umieścić: kod i termin szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.

Miejsce zajęć:
Zajęcia odbędą się w centrum miasta. Szczegóły organizacyjne, w tym lokalizacja sali szkoleniowej zostaną Państwu przekazane wraz z zaproszeniem na ok. 6 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt:
tel. 22 100 40 37, fax. 22 623 83 29
e-mail: szkolenia@arcompartners.pl


Regulamin
Inne terminy tego szkolenia:

  Aktualnie brak innej ofery