Nowość

Samochód w firmie - z uwzględnieniem zmian od 01.04.2014

Miejsce
Termin
Prowadzący
Czas trwania
Kod
Termin zgłoszeń
Cena

Warszawa
2014-03-28
Joanna Szymańska
6 godzin
SWF140328
2014-03-21
Cena 549 PLN

.

 

PROGRAM SZKOLENIA1. Kontrowersje wobec definicji samochodu w przepisach podatkowych

 • samochód osobowy

 • samochód ciężarowy

 • inny pojazd samochodowy

 • tzw. samochód z kratką

 • dokumenty związane z samochodami

2. Odliczanie podatku od towarów i usług od samochodu ( dotyczy zakupu, rat leasingowych, paliwa , części) – uchwalone oraz projektowane zmiany w 2014 roku

 • zmiany od 2014r.

 • projektowane zmiany jako wynik ustaleń z Unią Europejską

 • zakup samochodu

 • zakup paliwa do samochodu w zależności od typu

 • naprawy samochodu i zakup części zamiennych do samochodu

3. Rozliczanie podatku od towarów i usług od 2014 r.

 • zmiana pojęcia „towaru używanego”

 • podatek odliczony w całości lub w części a VAT przy sprzedaży

 • podatek do odliczenia w leasingu

4. Korzystanie z samochodu – nowe zasady rozliczeń

 • zakup samochodu na własność a koszty i odliczanie podatku naliczonego w VAT

 • leasing – operacyjny i finansowy

 • koszty dodatkowe związane z leasingiem samochodu

 • odliczenie częściowe a stawka 23% lub zwolnienie

 • długoterminowy najem samochodu

 • krótkoterminowy najem samochodu

5. Samochód a przepisy podatku dochodowego

 • zasady amortyzacji samochodu

 • ograniczenie wartości samochodu osobowego powyżej 20.000,00 EUR

 • ograniczenia w zaliczaniu ubezpieczenia od samochodu osobowego w koszty

 • inne koszty ponoszone w związku z samochodem- orzecznictwo

6. Samochód prywatny na cele służbowe

 • jazdy lokalne

 • podróż służbowa pracownika jego samochodem

 • najem samochodu a kilometrówka – nowa interpretacja ogólna w zakresie czynszu

 • koszty na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu

7. Samochód służbowy na cele prywatne

 • nieodpłatne świadczenie pracownika – skutki podatkwe

 • umowy z pracownikami

 • wydatki na samochód o mieszanym charakterze użytkowania

8. Przypadki szczególne

 • używanie samochodu w działalności gospodarczej

 • zdarzenia losowe związane z samochodem

 • aspekty dotyczące badań lekarskich

 • zagadnienia dotyczące aspektów zagranicznych dotyczących samochodów

9. Analiza przypadków zgłoszonych przez uczestników

 


Joanna Szymańska

Licencjonowany doradca podatkowy, wieloletni wykładowca, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, prawa. Absolwentka kilku uczelni oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego , międzynarodowych strategii podatkowych, rewizji finansowej. Właścicielka dużej kancelarii prawno- podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.
Obszary specjalizacji:
• Rachunkowość i finanse
• Podatki
• Ubezpieczenia
• Problematyka kadrowa
• Prawo gospodarcze
• Prowadzenie przedsiębiorstw
• Zagadnienia międzynarodowe w podatkach i rachunkowości

Koszt uczestnictwa w szkoleniu dla:
- jednej osoby - 549 PLN brutto
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy - cena do negocjacji

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego zaproszenia na szkolenie.
W tytule przelewu prosimy umieścić: kod i termin szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.

Miejsce zajęć:
Zajęcia odbędą się w centrum miasta. Szczegóły organizacyjne, w tym lokalizacja sali szkoleniowej zostaną Państwu przekazane wraz z zaproszeniem na ok. 6 dni przed terminem szkolenia.

Warunki rezygnacji:
Anulowanie zgłoszenia w formie pisemnej nie później niż 7 dni przez rozpoczęciem szkolenia nie powoduje naliczenia kosztów organizacji. W przypadku rezygnacji po tym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Akademii Rachunkowości Compartners. Nieobecność na szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

Kontakt:
tel. 22 100 40 37, fax. 22 623 83 29
e-mail: szkolenia@arcompartners.pl


Regulamin
Inne terminy tego szkolenia:

  Aktualnie brak innej ofery
ARC